Leden vergadering en stallentocht 10 Juni

10 Juni heeft Regio Midden haar leden vergadering en stallentocht gehouden.
Tijdens de leden vergadering hebben Erwin de With en Johan Lanting zich herkiesbaar gesteld als  respectievelijk secretaris en penningmeester van Regio Midden. Er waren geen tegen kandidaten.  De vergadering heeft de herbenoeming bekrachtigd.

Financieel verslag: het verslag is door de vergadering goed gekeurd. 

De vergadering, lunch en het eerste deel van de stallentocht vond plaats bij Erwin de With. Daar werden de aanwezige dieren bekeken en werd er een presentatie gehouden over uiervorm en het bekappen van de klauwen. Een en ander werd aan de hand van de aanwezige dieren toegelicht. Na de lunch vertrokken we naar Jorgen Munk, hij heeft een aantal dieren in de begrazing tevens loopt hij met een bok voor de bokkenkar. Er werd gedemonstreerd hoe je een bok optuigt en het trekken van de kar werd gedemonstreerd. Daarna gaf Hans Scheltinga uitleg over het keuren van een geit. Het was met ruim 20 deelnemers een gezellige dag.