Jeugdrubriek tijdens keuring in Oldebroek

Met name vorig jaar viel het op dat er veel kinderen aanwezig waren bij de keuring in Oldebroek. En veel van die kinderen wilden ook heel graag zelf even met een geit de ring in.
De jeugd heeft de toekomst. Toch? En daarom hebben wij besloten om dit jaar eens een keer een jeugdrubriek aan het programma van de keuring in Oldebroek toe te voegen.

Bij deze rubriek staat de combinatie kind en geit centraal en zal niet de geit beoordeeld worden, zoals dat bij de reguliere keuring wel het geval is.

De jeugdrubriek is voor kinderen tot en met 15 jaar en de kinderen mogen zelf bepalen of ze met een lam of een volwassen geit de ring in gaan. Wij vragen aan de ouders/verzorgers om te bepalen of het gekozen dier geschikt is om door het kind te worden meegenomen. We willen natuurlijk geen ongelukken met voor het kind te sterke of te schichtige dieren.
Zoals gezegd zal het dus bij deze rubriek niet gaan om het dier, maar om de combinatie die het kind en het dier samen vormen. De ‘keurmeester’ zal ze samen een rondje door de ring laten lopen en de jeugdige begeleider vragen te vertellen welke band zij hebben met het dier dat is meegenomen. De kinderen krijgen de kans om hun dier op eigen wijze te tonen aan het publiek, dat kan zijn mooi gekamd of met een kunstje maar een mooi verhaal is ook heel leuk! In een ontspannen en gemoedelijke sfeer willen wij met deze rubriek de kinderen de kans geven om ook mee te doen aan de keuringsdag.

Voor de allerjongste deelnemers zal het misschien heel spannend zijn om alleen de ring in te gaan. Zij mogen dan uiteraard begeleid worden door een ouder/verzorger.

Het ligt in de planning om deze rubriek aan het eind van het reguliere ochtendprogramma, vóór de lunch in het programma op te nemen.

Uiteraard dienen de dieren die meedoen aan de jeugdrubriek Q-koorts geënt te zijn en aan de voorwaarden te voldoen waaraan ook de dieren die aan de reguliere keuring deelnemen dienen te voldoen. Omdat de jeugdrubriek niet gelijktijdig met de reguliere keuring zal zijn, kunnen dieren die officieel gekeurd zullen worden ook tijdens de jeugdrubriek worden ingezet.

Kinderen die aan deze rubriek willen deelnemen kunnen uiterlijk 15 augustus worden aangemeld via daniellevnvn@live.nl o.v.v. de naam en leeftijd en met de naam en leeftijd van het dier dat wordt meegenomen.

Alle kinderen die deelnemen krijgen na afloop een klein cadeautje waarmee zij ’s middags nog deel kunnen nemen aan een gezellige knutsel workshop.

Deelname aan deze rubriek is gratis.

Tot 10 september.

Dia, Daniëlle en Erika