Verslag Stallentocht Schiermonnikoog

Geslaagde Stallentocht Friesland

Zaterdag 21 mei 2022 organiseerde de afdeling Friesland van de Nederlandse Landgeit samen met de afdeling West-Nederland een stallentocht naar Schiermonnikoog. Voor deze dag hadden zich 40 personen aangemeld uit heel Nederland. Deelnemers wisten elkaar te herkennen in de haven van Lauwersoog aan de logo’s op petten en kleding. Aan boord wisten de deelnemers elkaar goed te vinden en werd er volop kennis en informatie over de Nederlandse Landgeit met elkaar uitgewisseld. In de haven van Schiermonnikoog stonden de gereserveerde fietsen klaar en de groep werd onder begeleiding van Coördinator Beheer van Natuurmonumenten, Jan Willem Zwart, meegenomen het eiland op.

De sfeer zat er meteen goed in. Onderweg op de fiets vertelde Zwart over de ganzenproblematiek en de stikstofproblematiek op het eiland. Opvallend was dat de weilanden op Schiermonnikoog nog bijzonder kaal waren en er nog niet gemaaid kan worden. Deels door het dorp arriveerde de groep bij de werkschuur van Natuurmonumenten. Hier was koffie en een eilander strandkoek voor iedereen.

Voorzitter Sijbe Roosma van de afdeling Friesland opende officieel de dag en heette iedereen van harte welkom. Roosma gaf aan verheugd te zijn dat na een jaar uitstel de stallentocht toch door kon gaan dit jaar. Het is goed om elkaar weer fysiek te ontmoeten en met elkaar te kunnen praten over Landgeiten.

In 2018 heeft natuurmonumenten van diverse leden uit het hele land 12 landgeiten gekocht. Inmiddels lopen er 55 geiten met lammeren en een aantal gecastreerde bokken op het eiland. Natuurmonumenten zet de geiten in voor drukbegrazing. De landgeiten verrichten bijzonder goed werk op het eiland en maken de duinen weer open. Dit werd duidelijk zichtbaar op verschillende locaties in het begrazingsgebied. Hier ontstaat meer verstuiving en openheid in het duingebied wat volgens Natuurmonumenten betekent dat er meer biodiversiteit ontstaat in deze natuurgebieden.

De groep ging vervolgens naar het terrein van de Spaanse runderen, Sayaquesa’s, die moeilijk te vinden waren. De Exmoorpony’s waren vanaf enige afstand te zien in het gebied. Zwart liet nog verschillende gebieden zien waar ook geplagd was, waar het bovenste ruige deel van het duin was weggehaald. De verruiging ontstaat door de hoge stikstofdepositie.

Na de bezichtigingen en gesprekken in het veld was het tijd voor de lunch. Er was voor gekozen dit bij een van de zeven boeren op het eiland te doen en ook hier het verhaal van het samenwerkingsproject van de boeren en natuurbeheerder te horen. Door o.a. een forse gezamenlijke inkrimping van de eilander veestapel (ca 1/3) wordt de stikstofproblematiek aangepakt. Voorts wordt in overleg met Natuurmonumenten compost (Bokasi) gemaakt en wordt de kwelder gemaaid en jong vee ingezet. Boeren Peter Visser en Ludie van der Bijl zorgden voor een goede sfeer en een levendige discussie over de inzet van dieren in natuurgebieden. Voorzitter Sijbe Roosma sloot de stallentocht officieel af en  bedankte de boeren en de medewerkers van Natuurmonumenten met een presentje. Hierna kon iedere deelnemer op eigen gelegenheid het eiland verder verkennen en nagenieten van de geslaagde dag.

P.S.

Op Youtube staan vijf filmpjes van de stallentocht, waaronder twee met beelden van de Sayaquesa runderen (zie hierboven op deze site, zoek anders op Youtube op titel: Stallentocht landgeiten Schiermonnikoog).

Aankomst op Schiermonnikoog
Koffiedrinken bij Natuurmonumenten
De landgeitenkudde
De landgeitenkudde
Inspectie van de kudde
Effecten van de Sayaquesa runderen
Zandverstuiving, effect van menselijke ingreep in duinen
Lunch en verhaal van de boeren