Verslag Keuring Harkema 20 augustus 2022

Zaterdag 20 augustus j.l. hield de Lângeiten Fokkersklup Fryslân haar jaarlijkse landgeiten keuring onder ideale weersomstandigheden bij de Spitkeet te Harkema.

Voorzitter Sijbe Roosma heette alle deelnemers om 10.00 uur van harte welkom en riep op om er mooie dag van te maken, zonder ‘stinkstofdiscussie’, zoals zijn kleinzoon onlangs zei. Er waren 66 dieren opgegeven, die gekeurd werden in twee ringen. Naast de vier keurmeesters namen twee aspirant-keurmeesters deel aan de keuring.

Mede door het fraaie weer was er ook veel belangstelling van niet geiten-houders. Tevens was er de nodige publiciteit, zo werd er door RTV Noord Oost Fryslân in hun live uitzending aandacht aan de keuring besteed middels een telefonisch interview met de voorzitter en stond er een mooi artikel in de Kollumerkrant.

De keuring verliep voorspoedig en rond half vier ’s middags konden de dag-kampioenen bepaald worden.  Hieronder staat een foto-impressie en staan de winnaars van de verschillende rubrieken vermeld.

Het was een prachtige en zeer gemoedelijke keuringsdag met veel dank aan de vrijwilligers, de medewerkers van de Spitkeet en sponsor Dierenartspraktijk ‘Tusken Diken en Feanen’.


UITSLAGEN KEURING HARKEMA 20-08- 2022

Geitlammeren                                                                             Boklammeren

1   13 BAUKJE FAN ‘E PÔLLE                                                    1   21 BORIS FAN’E PIERSREED

2    6 BONEY VAN DE POGGEBELT                                          2   26 BINK FAN’E PIERSREED

3    3 BEAU VAN DE POGGEBELT                                             3   27 BINKIE FAN IT HEGE SÂN

1,5 jarige Geiten                                                                         1,5 jarige Bokken

1   38 ALIES FAN`E MIEDEN                                                   1   50 ALEX OET WESTERVENNE

2   29 ANNEKE FAN AARDEWYN                                            2   47 ALOF FAN ‘E INIALOANE

1   41 ANIEK VAN DE POGGEBELT                                        3   49 AMAL VAN DE HENRICUS HOEVE

Meerjarige Geiten                                                                      Meerjarige Bokken

1   58 TRIENKE FAN DEKEMA                                                1   63 TETTE UUT DE HAGEN      

2   55 VERONICA FAN IT HEGE SÂN                                    2   62 YORRICK VAN DE GOTTEMAECKER

3   57 TETSJE FAN’E PÔLLE                                                   3   64 TROLLIUS VD LINDEBORG

Veteranen Geit                                                                           Veteranen Bok                                              

65 KLARA F AN FOESTRUM                                                    66 MEINE VH HOOGHE DUYN

DAGKAMPIOEN GEITEN:    38 ALIES FAN`E MIEDEN

DAGKAMPIOEN BOKKEN:  66 MEINE VH HOOGHE DUYN

Dagkampioen bokken Meine van het Hooghe Duyn
Dagkampioen Geiten Alies fan'e Mieden