Nieuwsbrief februari 2024

 

Beste landgeitenfokkers en andere liefhebbers,

Op woensdag 20 maart 2024, 20.00 uur houden wij onze ledenvergadering 2024 bij Pyt de Boer op Nij Wybranda, Singel 3, 8635 MK te Boazum.

Het belooft een bijzondere vergadering te worden omdat Albert Thalen na maar liefst 32 jaar te kennen heeft gegeven dat hij als bestuurslid/secretaris wil aftreden!  Albert heeft zich in die lange periode met hart en ziel ingezet voor de landgeitenclub, zowel regionaal als landelijk en verdient naar onze mening dan ook een prachtig afscheid. Als bestuur zullen we ons daarvoor natuurlijk inspannen en als er leden zijn die Albert ook willen toespreken, dan kan dat natuurlijk. Dan wel graag vooraf even een seintje naar voorzitter Sijbe Roosma (mobiel: 0645840287).

Net als vorig jaar zijn alle consumpties gratis en is er gelegenheid om de veestapel van Pyt te bewonderen.

De uitnodiging met agenda wordt jullie per mail door secretaris Albert Thalen nog toegestuurd. We hopen op een hoge opkomst!

     

Stallentocht, Bokkenruildag en Q-koortsenting dagen

# Onze stallentocht (tezamen met Regio West) zal worden gehouden op zaterdag 25 mei 2024. We zullen proberen om naast een bezoek aan enkele leden ook een bezoek te brengen aan een (geiten-gelieerd) bedrijf. Het programma zal z.s.m. worden toegestuurd.

#  De bekende bokkenruildag zal worden gehouden op zaterdag 15 juni 2024, aanvang 10.00 uur, bij de Spitkeet te Harkema.

# De Q-koortsenting dagen zijn: zaterdag 6 juli en 27 juli 2024, aanvang 10.00 uur bij de Spitkeet te Harkema. Zoals in de vorige nieuwsbrief is vermeld bedragen de kosten thans 3,50 euro per prik. Voor opgave zal nog tijdig een mail naar de leden worden gestuurd.

# Onze jaarlijkse keuring is op 17 augustus 2024, bij de Spitkeet te Harkema.

 

Bestuurlijke zaken

Zoals in de inleiding al is vermeld heeft Albert Thalen aangegeven dat hij na 32 jaar wil afreden als bestuurslid/secretaris. Aan één kant is dat natuurlijk zeer spijtig gezien zijn grote deskundigheid, ervaring  en enorme inzet in al die jaren. Daarvoor hebben wij grote waardering! Aan de andere kant hebben wij er begrip voor dat hij na zo’n lange periode de bestuurstaken wil neerleggen. Gelukkig blijft Albert landgeitenfokker en heeft hij aangegeven bereid te zijn de helpende hand te blijven bieden bij onze keuring.

En toen waren er nog maar twee bestuursleden over, maar gelukkig zijn er drie leden bereid gevonden om in ons bestuur zitting te nemen. Dat zijn: Wina Tiemersma, Patrick Duin en Tjamme Tilstra. We zullen ze tijdens de ledenvergadering voordragen.

Mineralen bolussen

Net als vorig jaar zullen wij weer mineralen bolussen centraal inkopen. Dat zijn “High Trace Sheep CU met koper , 180 dagen” mineralen bolussen geschikt voor geiten en schapen.

Geiten zwaarder dan 25 kg krijgen 1 bolus per 6 maanden toegediend. Er is sprake van een constante dagelijkse afgifte gedurende zes maanden.  De dagelijkse afgifte is:

3b202 Calciumjodaat, watervrij 4mg

3b303Kobaltcarbonaat hydroxide monohydraat 1,2 mg

E4 Koper (koperoxide) 20,4 mg

E5 Mangaan (mangaanoxide) 4,8 mg

E6 Zink (zinkoxide)   8,8 mg

E8 Selenium (natriumseleniet)   0,5 mg

De bolussen zijn redelijk fors: 3,5 cm lang en 1,4 cm in doorsnede. De toediening moet dan ook met een geschikte bolus(pillen)schieter worden gedaan, want ze moeten wel in z’n geheel in de pens terecht komen. Dat is soms een lastig klusje.

Bovendien zitten er 50 bolussen in een pot met een houdbaarheid van ca 1,5 jaar. Als je dus maar een paar geiten hebt is zo’n pot wat veel en wordt het kostbaar, want een pot met 50 bolussen kost 112,20 euro (incl. btw), per bolus dus 2,25 euro en dan is weggooien zonde.

Leden die belangstelling hebben voor het gebruik van de genoemde bolussen kunnen het aantal benodigde bolussen (benodigd voor 1,5 jaar) opgeven bij Sijbe Roosma. Sijbe koopt ze dan centraal in en neemt ze mee naar de ledenvergadering op 20 maart a.s. en zal ze tegen kostprijs  (2,25 euro per stuk) aan de betreffende leden leveren.

Graag  jullie reactie uiterlijk voor  9 maart 2024  naar mailadres: syroosma@hotmail.com  (of mobiel 0645840287).

PR-produkten

Er zijn nog een aantal fraaie donkerblauwe wind en regen werende jasjes met het Friese lângeitenlogo te koop. (maten: L, XL, XXL en XXXL).   Nu verkrijgbaar met een  korting van maar liefst 70%:  van 35 euro nu voor 10 euro!!

Een nieuwe pet (7 euro) erbij en je loopt er dit jaar weer netjes bij!

Daarnaast zijn er ook nog praktische halsbanden voorradig (5 euro p.st).

Heb je belangstelling? Geef dan voor 9 maart a.s. jouw bestelling door via : syroosma@hotmail.com of mobiel 0645840287.  Sijbe zal de bestelde spullen dan meenemen naar de ledenvergadering op 20 maart a.s.

Tot ziens op de ledenvergadering 20 maart 2024, 20.00 uur op Nij Wybranda Singel 3, te Boazum.

 

Het bestuur

Lângeiten Fokkersklup Fryslân, 

Sijbe IJ. Roosma – voorzitter, Albert Thalen – secretaris, Janneke Kaastra – penningmeester.

VOORJAAR:

Bianca: geitje Ekie                                Bijke: bokje Etie, geitje Efie             Rianne: drieling geitjes                     Pjirkje: 2 bokjes + 1 geitje

geb. 16 feb ’24                                         geb. 18 feb ’24                                         geb. 6 feb ’24                                          geb. 6 feb ’24