Nieuwe Secretaris

Op de ledenvergadering van 20 maart 2024 is Albert Thalen na 32 jaar (!) afgetreden als bestuurslid en secretaris. Albert heeft zich in die lange periode met hart en ziel ingezet voor de landgeitenclub. Daar zijn wij hem zeer erkentelijk voor en  we hebben hem een glazen plaquette met inscriptie als blijvend aandenken aangeboden. (zie foto)

Tjamme Tilstra is onze nieuwe secretaris (zie colofon-bestuur)