Friesland

Stallentocht zaterdag 25 mei 2024

 

Beste landgeiten fokkers en andere liefhebbers.

Op zaterdag 25 mei 2024 houden wij samen met de regio West Nederland onze tweejaarlijkse stallentocht. Dit jaar  bezoeken we de Friese Greidhoeke.  We zullen de landgeiten en jonge geitjes van een paar leden bewonderen, maar ook een bezoek brengen aan een melkgeitenbedrijf, een bijzonder stukje Fryslân bekijken en kennisnemen van een bijzondere vondst.

Programma:

  • 10.00 uur start bij Melkgeitenbedrijf Meekma te Deinum met koffie/thee en oranjekoek. (adres: Trekwei 2, 9033 WC Deinum)
  • 12.00 uur Bezichtiging landgeiten met jongen bij Eppie Veenstra te Baard, daar wordt ook de lunch genuttigd. (adres: Dekemawei 18, 8834 XB Baard)
  • 13.30 uur Bezoek en rondleiding Kerk en mummies te Wiuwert (adres: Terp 1, 8637 VH Wiuwert)
  • 14.30 uur Bezoek aan natuurgebied ’t Skrins te Easterlittens, met toelichting door deskundig vogelaar Jan Hazenberg. (adres: Monsamabuorren tussen Easterlittens en Hinnaard) Tip: Er is een telescoop aanwezig, maar als je een verrekijker hebt, neem hem dan mee.
  • 15.30 uur Bezichtiging van de landgeiten en jongen ( en alle andere dieren) bij Pyt de Boer (Nij Wybranda te Boazum, adres: Singel 3, 8635 MK Boazum). We sluiten daar af met een drankje en een hapje.

De deelnamekosten (all-in) bedragen 17,50 euro per persoon.  Opgave uiterlijk 11 mei 2024 via de mail: tjammetilstra@hotmail.com en door betaling van de deelnamekosten via banknummer: NL33RABO0363741313 t.n.v. J.Kaastra-Snelter bij omschrijving: Stallentocht 2024 en Lid code.

De deelname is definitief als de betaling is gedaan. De deelnemers ontvangen een bevestiging van deelname. Bij verhindering worden de deelnamekosten in principe niet gerestitueerd.

Wij hopen op veel deelname en een uitzonderlijk mooie dag!

Het bestuur Lângeiten Fokkersklup Fryslân

(contact Sijbe Roosma, mobiel: 0645840287)

 

Achtergrondinformatie.

Geitenhouderij mts Meekma-van de Meer

Ruim dertig jaar geleden kochten Klaas Sjoerd en Jannie Meekma uit Deinum hun eerste melkgeiten. Toen hoorden ze bij de pioniers, nu bij de ondernemers met de meeste ervaring. De geitenstapel van de Meekma’s is qua omvang al jaren stabiel. De globaal duizend geiten produceren jaarlijks zo’n 1,2 miljoen liter melk. De melk met 4,40 procent vet en 3,60 procent eiwit wordt in Friesland afgezet aan Henri Willig in Heerenveen voor harde kaas en voor de zachte kaas gaat de melk naar de Molkerei in Sint Annaparochie. De melkprijs is volgens Meekma prima en de marktvooruitzichten zijn goed. Mede dankzij de Chinezen, die in Heerenveen fors investeren in een nieuwe fabriek van de Chinees-Nederlandse joint venture Ausnutria met babyvoeding van geitenmelk als belangrijkste activiteit.

Op hun bedrijf gaat het om meer dan geitenmelk produceren. Het bedrijf groeide fors in oppervlakte. Begonnen met nul hebben ze inmiddels 40 hectare grond in gebruik. Naast krachtvoer en de in balen ingekuilde grasklaver met kruiden voert Meekma veel hooi aan de geiten. Dit wint hij van eigen land en ‘overhoekjes’ in de regio, zoals de ijsbaan van Marsum, en aangekocht als natuurhooi van It Fryske Gea.

 

De mummies in de kerk van Wiuwert

In 1765 vonden timmerlieden tijdens houtsnijwerkzaamheden in de kerk bij toeval gave lichamen in de grafkelder. Het was de schrik van hun leven. In paniek renden ze de Nicolaaskerk uit. Het mysterie van de in 1609 door de adellijke familie Walta aangelegde grafkelder is sindsdien omgeven door raadsels.
Liggen er in de kelder alleen Walta’s of mogelijk ook leden van de religieuze groepering/sekte Labadisten die vanuit Duitsland in 1675 hun intrek namen op het grote slot Walta-State in Wiuwert? Is de intellectueel hoogbegaafde en eerste vrouwelijke universitaire student van Europa (en Labadiste) Anna Maria van Schurman één van de overgebleven vier mummies? Wat is er gebeurd met de andere zeven verdwenen lichamen?

 

’t Skrins

Ieder jaar broedt er een kleine kolonie visdiefjes en kluten op Skrins. Het gebied staat echter vooral bekend om de enorme aantallen grutto’s, kieviten en tureluurs die er elk jaar broeden. Honderden paartjes van deze soorten bevolken de bloemrijke weilanden in het voorjaar en maken er een enorm leven. Vanuit de vogelkijkhut, maar ook vanaf de weg kun je genieten van dit schitterende schouwspel. Groenpootruiters, witgatjes, oeverlopers, kemphanen en bontbekplevieren laten zich bij de plas voor de hut zien. Net als smient, bergeend, slobeend en wintertaling. Neem je verrekijker mee en geniet van de bonte verzameling vogels.

Nieuwe Secretaris

Op de ledenvergadering van 20 maart 2024 is Albert Thalen na 32 jaar (!) afgetreden als bestuurslid en secretaris. Albert heeft zich in die lange periode met hart en ziel ingezet voor de landgeitenclub. Daar zijn wij hem zeer erkentelijk voor en  we hebben hem een glazen plaquette met inscriptie als blijvend aandenken aangeboden. (zie foto)

Tjamme Tilstra is onze nieuwe secretaris (zie colofon-bestuur)

Nieuwsbrief februari 2024

 

Beste landgeitenfokkers en andere liefhebbers,

Op woensdag 20 maart 2024, 20.00 uur houden wij onze ledenvergadering 2024 bij Pyt de Boer op Nij Wybranda, Singel 3, 8635 MK te Boazum.

Het belooft een bijzondere vergadering te worden omdat Albert Thalen na maar liefst 32 jaar te kennen heeft gegeven dat hij als bestuurslid/secretaris wil aftreden!  Albert heeft zich in die lange periode met hart en ziel ingezet voor de landgeitenclub, zowel regionaal als landelijk en verdient naar onze mening dan ook een prachtig afscheid. Als bestuur zullen we ons daarvoor natuurlijk inspannen en als er leden zijn die Albert ook willen toespreken, dan kan dat natuurlijk. Dan wel graag vooraf even een seintje naar voorzitter Sijbe Roosma (mobiel: 0645840287).

Net als vorig jaar zijn alle consumpties gratis en is er gelegenheid om de veestapel van Pyt te bewonderen.

De uitnodiging met agenda wordt jullie per mail door secretaris Albert Thalen nog toegestuurd. We hopen op een hoge opkomst!

     

Stallentocht, Bokkenruildag en Q-koortsenting dagen

# Onze stallentocht (tezamen met Regio West) zal worden gehouden op zaterdag 25 mei 2024. We zullen proberen om naast een bezoek aan enkele leden ook een bezoek te brengen aan een (geiten-gelieerd) bedrijf. Het programma zal z.s.m. worden toegestuurd.

#  De bekende bokkenruildag zal worden gehouden op zaterdag 15 juni 2024, aanvang 10.00 uur, bij de Spitkeet te Harkema.

# De Q-koortsenting dagen zijn: zaterdag 6 juli en 27 juli 2024, aanvang 10.00 uur bij de Spitkeet te Harkema. Zoals in de vorige nieuwsbrief is vermeld bedragen de kosten thans 3,50 euro per prik. Voor opgave zal nog tijdig een mail naar de leden worden gestuurd.

# Onze jaarlijkse keuring is op 17 augustus 2024, bij de Spitkeet te Harkema.

 

Bestuurlijke zaken

Zoals in de inleiding al is vermeld heeft Albert Thalen aangegeven dat hij na 32 jaar wil afreden als bestuurslid/secretaris. Aan één kant is dat natuurlijk zeer spijtig gezien zijn grote deskundigheid, ervaring  en enorme inzet in al die jaren. Daarvoor hebben wij grote waardering! Aan de andere kant hebben wij er begrip voor dat hij na zo’n lange periode de bestuurstaken wil neerleggen. Gelukkig blijft Albert landgeitenfokker en heeft hij aangegeven bereid te zijn de helpende hand te blijven bieden bij onze keuring.

En toen waren er nog maar twee bestuursleden over, maar gelukkig zijn er drie leden bereid gevonden om in ons bestuur zitting te nemen. Dat zijn: Wina Tiemersma, Patrick Duin en Tjamme Tilstra. We zullen ze tijdens de ledenvergadering voordragen.

Mineralen bolussen

Net als vorig jaar zullen wij weer mineralen bolussen centraal inkopen. Dat zijn “High Trace Sheep CU met koper , 180 dagen” mineralen bolussen geschikt voor geiten en schapen.

Geiten zwaarder dan 25 kg krijgen 1 bolus per 6 maanden toegediend. Er is sprake van een constante dagelijkse afgifte gedurende zes maanden.  De dagelijkse afgifte is:

3b202 Calciumjodaat, watervrij 4mg

3b303Kobaltcarbonaat hydroxide monohydraat 1,2 mg

E4 Koper (koperoxide) 20,4 mg

E5 Mangaan (mangaanoxide) 4,8 mg

E6 Zink (zinkoxide)   8,8 mg

E8 Selenium (natriumseleniet)   0,5 mg

De bolussen zijn redelijk fors: 3,5 cm lang en 1,4 cm in doorsnede. De toediening moet dan ook met een geschikte bolus(pillen)schieter worden gedaan, want ze moeten wel in z’n geheel in de pens terecht komen. Dat is soms een lastig klusje.

Bovendien zitten er 50 bolussen in een pot met een houdbaarheid van ca 1,5 jaar. Als je dus maar een paar geiten hebt is zo’n pot wat veel en wordt het kostbaar, want een pot met 50 bolussen kost 112,20 euro (incl. btw), per bolus dus 2,25 euro en dan is weggooien zonde.

Leden die belangstelling hebben voor het gebruik van de genoemde bolussen kunnen het aantal benodigde bolussen (benodigd voor 1,5 jaar) opgeven bij Sijbe Roosma. Sijbe koopt ze dan centraal in en neemt ze mee naar de ledenvergadering op 20 maart a.s. en zal ze tegen kostprijs  (2,25 euro per stuk) aan de betreffende leden leveren.

Graag  jullie reactie uiterlijk voor  9 maart 2024  naar mailadres: syroosma@hotmail.com  (of mobiel 0645840287).

PR-produkten

Er zijn nog een aantal fraaie donkerblauwe wind en regen werende jasjes met het Friese lângeitenlogo te koop. (maten: L, XL, XXL en XXXL).   Nu verkrijgbaar met een  korting van maar liefst 70%:  van 35 euro nu voor 10 euro!!

Een nieuwe pet (7 euro) erbij en je loopt er dit jaar weer netjes bij!

Daarnaast zijn er ook nog praktische halsbanden voorradig (5 euro p.st).

Heb je belangstelling? Geef dan voor 9 maart a.s. jouw bestelling door via : syroosma@hotmail.com of mobiel 0645840287.  Sijbe zal de bestelde spullen dan meenemen naar de ledenvergadering op 20 maart a.s.

Tot ziens op de ledenvergadering 20 maart 2024, 20.00 uur op Nij Wybranda Singel 3, te Boazum.

 

Het bestuur

Lângeiten Fokkersklup Fryslân, 

Sijbe IJ. Roosma – voorzitter, Albert Thalen – secretaris, Janneke Kaastra – penningmeester.

VOORJAAR:

Bianca: geitje Ekie                                Bijke: bokje Etie, geitje Efie             Rianne: drieling geitjes                     Pjirkje: 2 bokjes + 1 geitje

geb. 16 feb ’24                                         geb. 18 feb ’24                                         geb. 6 feb ’24                                          geb. 6 feb ’24

Kerstkleurplaat uitslag

Zeven (klein) kinderen hebben de door Janneke gemaakte kerstkleurplaat ingestuurd. Wij vonden dat ze alle zeven goed hun best hadden gedaan en dus hebben ze alle zeven een prijsje gekregen: een 3D houten geitenpuzzeltje.

Ferslach Flaeijelfeest Nijehoarne

Ferslach Flaeijelfeest Nijehoarne.

Op sneon 30 septimber wie de Lângeit wer mei in stand en geiten oanwêzich op de Flaeijelfeesten yn Nijehoarne by it Hearrenfean. Sûnt in jier as fjouwer, fiif steane wy as Lângeitfokkersklup Fryslân op it grutte evenmintenterrein mei ús Lângeiten. Jan Bakker hie in pracht bok fan oardeljier en trije knappe geiten mei. In moaie presintaasje fan ús ras. Efter de tafel Albert Thalen, Pieter Visser, Jan Bakker en ûnderskreaune Pyt.

              

De geiten krigen alle oandacht en wy koenen in protte nijsgjirrige minsken helpe mei ynformaasje. Ien besiker frege my wêr’t de bokkewein keard wie dy’t yn de optocht troch de doarpen meirûn hie.  Faaks in idee om by ús klupke Lângeit-bokkekarre-minsken del te lizzen. Utwreiding fan de stand mei in bokkekarre en Lângeitbok soe net misstean.                                          

It Flaeijelfeest wurdt alle jieren organisearre troch de twillingdoarpen Alde- en Nijehoarne. Dy doarpen telle goed fjouwertûzen minsken, en se sette der wat by op! Bosken minsken komme der altiten op ôf. Doarpsfeest mei in manske optocht, merke, tintefeest mei musykoptredens en al sa wat. Op Sneon giet it fan dik hout.  In grutte merke, oldtimer trekkers, auto’s, in hiele útstalling wenweinen, steammasines, âlde ambachten, kreamen mei allerlei snypsnaren, in smidderij, bakkerij, suvelferwurking, plaggehutte, terskmasines mei hynstetrakje, heaweinen mei in weide hea derop kompleet  mei pontsjer of bynpeal. Heameitsje mei hynders, skodzje, swylje, perse mei antike trekker en heapers, seinemeane, harje.En dan ferjit ik faaks noch ien en oar.

Alles yn klean út de jierren tweintich, tritich. Notabelen yn eptich swart lekkens pak, froulju mei ferlykber lange jurken en skelken en klotskes. Plysje Bromsnor en de petoet. Ambachtslju yn blaukile en seilbokse. Guon mei de reade bûsdoek om ‘e hals. Lyk foar ús geiten waarden spultsjes mei hynders en pony’s útfierd.

Nij dit jier, haw ik begrepen;  in ruter op ‘e guds, in ein tou oan it seal fêst en dêrefter in linich jongbaas of -faam op in soart ’skateboard’. Op in fjouwerjen oer in bochtich parkoers wie dat in spektakel om te sjen. Om yn de sfeer te bliuwen fan de âlde boereweinen dêr’t tusken wein-as en tuolle fan it tsjil faak bargefet smard waard; “It naaide derút as âld weinsmoar”. Omrop Fryslân fersoarget al in jiermannich har sneontemiddei-útstjoering op lokaasje mei no Geart fan Tuinen efter de praatknop.

Skitterend waar dit jier en allinne al oerdei mear as tsientûzen minsken op it fjild. En dan jûns noch musyk yn de grutte tinte. De organisaasje fersoarget ek de dielnimmers yn styl. Sy komme tolve oere del mei in karre mei brune beantsjes mei spekjes, sûpengroattenbrij mei sjerp en in mûltsjefol drinken nei eigen kar. Hearlik!

Treffe wy jo takommend jier?       Pyt de Boer

Verslag jubileum keuring 19 aug jl. te Harkema

Verslag Landgeitenkeuring te Harkema d.d. 19 aug 2023.

Op zaterdag 19 augustus 2023 hebben wij onder ideale weersomstandigheden voor het 25ste jaar onze landgeitenkeuring bij de Spitkeet in Harkema gehouden. Het was vooraf even spannend, want er werd zeer warm weer en onweersbuien voorspeld. De warmte konden we ondervangen dankzij de  voortreffelijke medewerking van de Spitkeet. We mochten de opstelling van de dieren en de keuringsringen aanleggen in de fruitbomen hof: knus en lekker in de schaduw van de appel- en perenbomen! Gelukkig bleven de onweersbuien uit en werd het een feestelijke dag.

De feestvreugde werd verhoogd door de jeugd, die in een speciaal toegevoegde rubriek een geit of bok mochten voorbrengen. Er deden dertien kinderen mee en de meeste waren verkleed en/of deden een kunstje. Keurmeester Erika Lanting-Prins begeleidde één en ander op voortreffelijk wijze en reikte na afloop de medailles uit aan alle kinderen.

Ook de aanwezigheid van eendenkorf vlechter Gjalt de Groot, die tevens gerookte paling en boeken te koop aanbood en Huub Fuchs van burger coöperatie ‘Land van Ons” met informatie over het stimuleren van biodiversiteit en verkoop van regionale producten, verhoogden de feestvreugde.

Er was de gehele dag veel media aandacht: live in radio uitzendingen van Omrop Fryslân (vrijdag en zaterdag) ,  Omrop Fryslân TV was met een cameraploeg aanwezig en zond in het tv-programma ‘Hjoed’ op zaterdagavond van 18.00 uur elk vol uur een item over de keuring uit, maandag 21 aug stond er een uitgebreid artikel met foto’s in het regionale Nieuwsblad Noord-oost Friesland en als klap op de vuurpijl stond er maandag 21 augustus een prachtige foto van Iris Maria Paddock (3j) en Sam Hubregtse (2j) met hun ‘bijengeit’ Boefke op de voorpagina van de Leeuwarder Courant  met binnenin een uitgebreid artikel met foto’s .   

Ja en dan natuurlijk de keuring van de landgeiten, daar ging het tenslotte om. Er waren 91 dieren aangemeld. Dat was 1 ½ keer zoveel dan vorig jaar en daar waren wij erg blij mee. Er was heel veel kwaliteit en erg weinig afgekeurde dieren. (de  uitslagen staan hieronder).

Alle deelnemers kregen een kleine herinnering in de vorm van een balpen met opschrift “25 jaar keuring Spitkeet-Harkema” en een sleutelhanger met ons clublogo en opschrift.

Het was een zeer geslaagde en gezellige jubileum keuring met dank aan alle vrijwilligers en sponsoren!  Op naar de 26ste keuring  “yn’e Harkema”.

Het bestuur Lângeiten Fokkersklup Fryslân

Sijbe IJ. Roosma, Albert Thalen , Janneke Kaastra-Snelter

Keuringsuitslagen Harkema 19 aug. 2023:

Geitlammeren:

1) Dora van de Bosrand    2) Dana van de Bosrand    3) Dette fan Sin en Wille

1,5 jarige geiten:

1) Bellis van de Bosrand   2) Boefke fan Ealsum   3) Bibi fan it Hege Sân

Meerjarige geiten:

1) Antje van de Henricus Hoeve    2) Amira van de Bosrand    3) Annie fan Dekema

Veteranen geiten (8 jaar of ouder):

1) Nina van de Bosrand    2) Klara fan Foestrum

Boklammeren:

1) Doede fan Sin en Wille   2) Cees van’t Moeras   3) Donald oet Westervenne

1,5 jarige bokken:

1) Boris van Dijkzicht    2) Bilbo van de Gottemaecker    3) Berend van de Goudberg

Meerjarige bokken:

1) William van de Bosrand    2) Willem van’t Geeserveld    3) Alex oet Westervenne

Veteranen bokken (6 jaar of ouder):

1) Romke van de Poggebelt      2) Robin van de Klencke

Dagkampioen geiten: Nina van de Bosrand

Dagkampioen bokken: William van de Bosrand

Dagkampioen bokken: William van de Bosrand

Jeugdrubriek bij de keuring in Harkema op 19 aug 2023

Ter gelegenheid van 25 jaar keuring bij de Spitkeet in Harkema organiseren wij een jeugdrubriek tijdens de keuring op 19 augustus 2023. Het is de bedoeling dat de combinatie kind en geit centraal staat. De geit wordt dus in deze rubriek niet gekeurd.

De jeugdrubriek is voor kinderen tot en met 15 jaar en zij mogen zelf bepalen of zij met een lam of volwassen geit de ring in gaan. De (groot-)ouders bepalen of het dier geschikt is om met het kind de ring in te gaan. Het is verstandig om de allerjongste kinderen met een begeleider de ring in te laten gaan. Veiligheid staat voorop!

In deze rubriek gaat het om de combinatie kind/geit. De kinderen mogen verkleed zijn, maar dat hoeft niet. De keurmeester zal het kind vragen om een rondje met de geit te lopen. Misschien kan het iets vertellen over de band die hij/zij heeft met de geit. Tevens is het mogelijk om een kunstje of iets dergelijks uit te voeren. Voor deze dag staat de ontspanning met een leuke sfeer voorop. Het is de bedoeling dat deze activiteit aan  het einde van het ochtendprogramma zal plaatsvinden.

De dieren, die aan de jeugdrubriek mee gaan doen, dienen Q-koorts geënt te zijn. Omdat de jeugdrubriek niet gelijktijdig met de reguliere keuring zal zijn, kunnen dieren die officieel gekeurd zullen worden ook tijdens de jeugdrubriek worden ingezet.

Kinderen die aan de jeugdrubriek willen deelnemen dienen zich via de mail op te geven voor 29 juli 2023 bij j.snelter@hotmail.com o.v.v naam en leeftijd en de naam en leeftijd van het dier dat wordt meegenomen

Alle kinderen die deelnemen aan deze rubriek krijgen een blijvende herinnering. Meedoen is gratis.

Het bestuur

Sijbe Roosma, Albert Thalen, Janneke Kaastra-Snelter

25 jaar landgeiten keuring bij de Spitkeet in Harkema

Op 19 augustus 2023 houden wij, de Lângeiten Fokkersklup Fryslân, onze jaarlijkse keuring bij de Spitkeet te Harkema. Dat is voor de 25ste keer: een jubileum dus. Het leek ons daarom een goed idee om aan deze dag een feestelijk tintje te geven.  We zullen in navolging van het succes in Oldebroek een jeugdrubriek ‘Voorbrengen’ organiseren. In die rubriek kunnen jongeren wel of niet verkleed een geit of bok op feestelijke wijze voorbrengen of een kunstje laten doen. (Let wel: de geit/bok wordt in deze rubriek niet gekeurd, maar moet wel Q-koorts geënt zijn!). Tevens zal een eendenkorfvlechter zijn traditionele ambacht demonstreren , zal burgercoöperatie Land van Ons informatie over het stimuleren van de biodiversiteit verstrekken en zullen er enige regionale producten worden verkocht zoals boekweit kasha, huttentutolie, gerookte paling, honing en natuurlijk mag de geitenkaas niet ontbreken. Het geheel wordt opgevrolijkt met accordeon muziek. Kortom een feestelijk programma.

We hopen op mooi weer en veel dieren!

 

Bestuur Lângeiten Fokkersklup Fryslân

Sijbe Roosma, Albert Thalen en Janneke Kaastra-Snelter.

 

Stallentocht Regio West-Nederland 17 juni 2023

Op zaterdag 17 juni 2023 hield de Regio West-Nederland tezamen met de regio Fryslân onder schitterende weersomstandigheden een stallentocht in Noord-Holland. Er waren ca 28 deelnemers waarvan ca de helft (13 pers) leden waren van de Friese club. De start met koffie en een bokkenpoot was bij Veno-stalinrichting in De Goorn. Na een korte inleiding door directeur Veld kregen we een rondleiding door het bedrijf. Veno is opgericht in 1991 en produceert allerlei materialen, attributen (behandelingsapparaten), stalinrichting, hekwerk e.d. voor schapen en geiten. (zie www.venostal.com). Circa 80 % van de productie wordt geëxporteerd naar vooral landen binnen Europa, maar ook buiten Europa. Een prachtig bedrijf.

Daarna naar de landgeiten van Moniek, vervolgens een prachtige boottocht bij Schermerhorn door vaarten en sloten en langs smalle landstroken in een oude (iets lekkende) praam voortgetrokken door een eveneens oude tuinderspraam met puffende dieselmotor aangezwengeld en bestuurd door ene 85jarige Klaas. Tijdens de boottocht de landgeiten en bokken van Gerard en Eric bewonderd: zagen er goed uit.           

Daarna een voortreffelijke lunch in de kaasboerderij Zeilzicht bij Annemiek Koning in Zuid-Schermer en de landgeiten ter plekke bewonderd, die de randen van het boerenerf onderhouden. Dat deden ze uitstekend. De dag werd vervolgens afgesloten in Driehuizen bij de woning van de voorzitter Johan Witteman, waar een heerlijk koud drankje en een hapje klaar stond. Natuurlijk werden ook Johan zijn geiten nog bewonderd: zagen er prima uit. Al met al een prachtige dag, waar weer veel kennis werd uitgewisseld.

   

Kort verslag Flaeijelfeest 24 september 2022

Flaeijelfeesten 2022 Oude-en Nieuwe Horne

Tussen Thialf, (Heerenveen) en Donkerbroek liggen de tweelingdorpen Alde Hoarne en Nije Hoarne. Er wonen in beide dorpen 4000 mensen en toch organiseren ze iedere herfst de Flaeijelfeesten. Ieder jaar ontvangt de organisatie 35000 mensen uit de (hele) wijde omtrek.  Op zaterdag 24 september werd op het nieuwe grote evenementen terrein nabij Nije Hoarne een groot feest gevierd met oude ambachten, demonstraties oogstmethoden, ringrijderij, tentoonstelling oude tractoren, bejaarde auto’s en ‘pipowagens’ in de sfeer van 1920 en met veel mensen in kleding van toen, koek en sopie en een grote moderne( dat dan wel weer) kermis. De catering van de Flaijelfeesten was op en top m.n de bruinebonen met spek en een lekker drankje.

In dat geweld van acties is al weer langere tijd een plekje ingeruimd voor de Nederlandse Landgeit. Bestuur van fokkersklup Fryslân organiseert de standbezetting. Met Albert, Pieter, Jan met drie mooie geiten en een pracht bok en ondergetekende was er veel aanloop en ook gerichte belangstelling voor onze stand.  Folders, pentekeningkaarten, geborduurde gastendoekjes, puzzels konden we vlotjes kwijt. Met als klapper de werving van een nieuw lid! Dat het wat frisjes was en wel eens een spatje regen voorbij kwam, ben je dan vluks vergeten. Beregezellig en goed verzorgd! Dank aan de mensen van de standbezetting en de prachtige Landgeiten!

Pyt de Boer.

Zoekplaatje

Zoek de twee landgeiten in de schaapskudde Havelterberg.

Oogstdag en dag van Friese rassen en gewassen 15 okt 2022

De oogstdag/ dag van de Friese rassen en gewassen op zaterdag 15 oktober 2022 in de Kruidhof te Buitenpost was zeer geslaagd.  De Lângeiten fokkersklup Fryslân was met een aantal dieren aanwezig. Er waren ca 1500 bezoekers en de landgeiten hadden veel bekijks. Er zijn veel foto’s gemaakt van de bok en beide geiten. 

Ledenvergadering 5 oktober 2022

Op woensdag 5 oktober j.l. hebben we in de Spitkeet te Harkema onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Na het officiële gedeelte hield de heer Harrie Bosma een zeer interessante lezing over de otter in Fryslân. Harrie Bosma was nauw betrokken bij de herintroductie van de otter in Fryslân. Hij is de otter-deskundige bij uitstek en is de auteur van het boek: “De otter- van uitsterven tot nieuw begin”(€ 15,–). De meeste leden hebben deze interessante lezing helaas gemist: er waren slechts 12 leden (incl. bestuur) van de ca. 70 leden aanwezig. Het zou erg fijn zijn als er de volgende keer meer leden aanwezig zijn, goed voor het clubgevoel en je steekt nog eens wat op.

Verslag Keuring Harkema 20 augustus 2022

Zaterdag 20 augustus j.l. hield de Lângeiten Fokkersklup Fryslân haar jaarlijkse landgeiten keuring onder ideale weersomstandigheden bij de Spitkeet te Harkema.

Voorzitter Sijbe Roosma heette alle deelnemers om 10.00 uur van harte welkom en riep op om er mooie dag van te maken, zonder ‘stinkstofdiscussie’, zoals zijn kleinzoon onlangs zei. Er waren 66 dieren opgegeven, die gekeurd werden in twee ringen. Naast de vier keurmeesters namen twee aspirant-keurmeesters deel aan de keuring.

Mede door het fraaie weer was er ook veel belangstelling van niet geiten-houders. Tevens was er de nodige publiciteit, zo werd er door RTV Noord Oost Fryslân in hun live uitzending aandacht aan de keuring besteed middels een telefonisch interview met de voorzitter en stond er een mooi artikel in de Kollumerkrant.

De keuring verliep voorspoedig en rond half vier ’s middags konden de dag-kampioenen bepaald worden.  Hieronder staat een foto-impressie en staan de winnaars van de verschillende rubrieken vermeld.

Het was een prachtige en zeer gemoedelijke keuringsdag met veel dank aan de vrijwilligers, de medewerkers van de Spitkeet en sponsor Dierenartspraktijk ‘Tusken Diken en Feanen’.


UITSLAGEN KEURING HARKEMA 20-08- 2022

Geitlammeren                                                                             Boklammeren

1   13 BAUKJE FAN ‘E PÔLLE                                                    1   21 BORIS FAN’E PIERSREED

2    6 BONEY VAN DE POGGEBELT                                          2   26 BINK FAN’E PIERSREED

3    3 BEAU VAN DE POGGEBELT                                             3   27 BINKIE FAN IT HEGE SÂN

1,5 jarige Geiten                                                                         1,5 jarige Bokken

1   38 ALIES FAN`E MIEDEN                                                   1   50 ALEX OET WESTERVENNE

2   29 ANNEKE FAN AARDEWYN                                            2   47 ALOF FAN ‘E INIALOANE

1   41 ANIEK VAN DE POGGEBELT                                        3   49 AMAL VAN DE HENRICUS HOEVE

Meerjarige Geiten                                                                      Meerjarige Bokken

1   58 TRIENKE FAN DEKEMA                                                1   63 TETTE UUT DE HAGEN      

2   55 VERONICA FAN IT HEGE SÂN                                    2   62 YORRICK VAN DE GOTTEMAECKER

3   57 TETSJE FAN’E PÔLLE                                                   3   64 TROLLIUS VD LINDEBORG

Veteranen Geit                                                                           Veteranen Bok                                              

65 KLARA F AN FOESTRUM                                                    66 MEINE VH HOOGHE DUYN

DAGKAMPIOEN GEITEN:    38 ALIES FAN`E MIEDEN

DAGKAMPIOEN BOKKEN:  66 MEINE VH HOOGHE DUYN

Dagkampioen bokken Meine van het Hooghe Duyn
Dagkampioen Geiten Alies fan'e Mieden

Verslag Stallentocht Schiermonnikoog

Geslaagde Stallentocht Friesland

Zaterdag 21 mei 2022 organiseerde de afdeling Friesland van de Nederlandse Landgeit samen met de afdeling West-Nederland een stallentocht naar Schiermonnikoog. Voor deze dag hadden zich 40 personen aangemeld uit heel Nederland. Deelnemers wisten elkaar te herkennen in de haven van Lauwersoog aan de logo’s op petten en kleding. Aan boord wisten de deelnemers elkaar goed te vinden en werd er volop kennis en informatie over de Nederlandse Landgeit met elkaar uitgewisseld. In de haven van Schiermonnikoog stonden de gereserveerde fietsen klaar en de groep werd onder begeleiding van Coördinator Beheer van Natuurmonumenten, Jan Willem Zwart, meegenomen het eiland op.

De sfeer zat er meteen goed in. Onderweg op de fiets vertelde Zwart over de ganzenproblematiek en de stikstofproblematiek op het eiland. Opvallend was dat de weilanden op Schiermonnikoog nog bijzonder kaal waren en er nog niet gemaaid kan worden. Deels door het dorp arriveerde de groep bij de werkschuur van Natuurmonumenten. Hier was koffie en een eilander strandkoek voor iedereen.

Voorzitter Sijbe Roosma van de afdeling Friesland opende officieel de dag en heette iedereen van harte welkom. Roosma gaf aan verheugd te zijn dat na een jaar uitstel de stallentocht toch door kon gaan dit jaar. Het is goed om elkaar weer fysiek te ontmoeten en met elkaar te kunnen praten over Landgeiten.

In 2018 heeft natuurmonumenten van diverse leden uit het hele land 12 landgeiten gekocht. Inmiddels lopen er 55 geiten met lammeren en een aantal gecastreerde bokken op het eiland. Natuurmonumenten zet de geiten in voor drukbegrazing. De landgeiten verrichten bijzonder goed werk op het eiland en maken de duinen weer open. Dit werd duidelijk zichtbaar op verschillende locaties in het begrazingsgebied. Hier ontstaat meer verstuiving en openheid in het duingebied wat volgens Natuurmonumenten betekent dat er meer biodiversiteit ontstaat in deze natuurgebieden.

De groep ging vervolgens naar het terrein van de Spaanse runderen, Sayaquesa’s, die moeilijk te vinden waren. De Exmoorpony’s waren vanaf enige afstand te zien in het gebied. Zwart liet nog verschillende gebieden zien waar ook geplagd was, waar het bovenste ruige deel van het duin was weggehaald. De verruiging ontstaat door de hoge stikstofdepositie.

Na de bezichtigingen en gesprekken in het veld was het tijd voor de lunch. Er was voor gekozen dit bij een van de zeven boeren op het eiland te doen en ook hier het verhaal van het samenwerkingsproject van de boeren en natuurbeheerder te horen. Door o.a. een forse gezamenlijke inkrimping van de eilander veestapel (ca 1/3) wordt de stikstofproblematiek aangepakt. Voorts wordt in overleg met Natuurmonumenten compost (Bokasi) gemaakt en wordt de kwelder gemaaid en jong vee ingezet. Boeren Peter Visser en Ludie van der Bijl zorgden voor een goede sfeer en een levendige discussie over de inzet van dieren in natuurgebieden. Voorzitter Sijbe Roosma sloot de stallentocht officieel af en  bedankte de boeren en de medewerkers van Natuurmonumenten met een presentje. Hierna kon iedere deelnemer op eigen gelegenheid het eiland verder verkennen en nagenieten van de geslaagde dag.

P.S.

Op Youtube staan vijf filmpjes van de stallentocht, waaronder twee met beelden van de Sayaquesa runderen (zie hierboven op deze site, zoek anders op Youtube op titel: Stallentocht landgeiten Schiermonnikoog).

Aankomst op Schiermonnikoog
Koffiedrinken bij Natuurmonumenten
De landgeitenkudde
De landgeitenkudde
Inspectie van de kudde
Effecten van de Sayaquesa runderen
Zandverstuiving, effect van menselijke ingreep in duinen
Lunch en verhaal van de boeren

AGENDA

  • 25 mei 2024 Stallentocht (samen met regio West).
  • 15 juni 2024 Bokkenruildag bij de Spitkeet te Harkema; aanvang 10.00 uur.
  • 6 en 27 juli Q-koorts enting dagen bij de Spitkeet te Harkema; aanvang 10.00 uur.
  • 17 augustus 2024 Keuring bij de Spitkeet te Harkema.

BESTUUR:

Voorzitter
Sijbe Roosma
Gytsjerk
syroosma@hotmail.com
064584 0287

Penningmeester
Janneke Kaastra-Snelter
Noardburgum
j.snelter@hotmail.com
064138 2401

Secretaris
Tjamme Tilstra
Earnewâld
tjammetilstra@hotmail.com
0615516212

Lid
Wina Tiemersma
Noordwolde
wtiemersma01@hetnet.nl
0629561838

Lid
Patrick Duin
Noordwolde
patrick.duin@kpnmail.nl
0652386095

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.