Home » Sijbe

Stallentocht zaterdag 25 mei 2024

  Beste landgeiten fokkers en andere liefhebbers. Op zaterdag 25 mei 2024 houden wij samen met de regio West Nederland onze tweejaarlijkse stallentocht. Dit jaar  bezoeken we de Friese Greidhoeke.  We zullen de landgeiten en jonge geitjes van een paar leden bewonderen, maar ook een bezoek brengen aan een melkgeitenbedrijf, een bijzonder stukje Fryslân bekijken en kennisnemen van een bijzondere vondst. Programma: 10.00 uur start bij Melkgeitenbedrijf Meekma te Deinum met koffie/thee en oranjekoek. (adres: Trekwei 2, 9033 WC Deinum) … Lees meer

Nieuwe Secretaris

Op de ledenvergadering van 20 maart 2024 is Albert Thalen na 32 jaar (!) afgetreden als bestuurslid en secretaris. Albert heeft zich in die lange periode met hart en ziel ingezet voor de landgeitenclub. Daar zijn wij hem zeer erkentelijk voor en  we hebben hem een glazen plaquette met inscriptie als blijvend aandenken aangeboden. (zie foto) Tjamme Tilstra is onze nieuwe secretaris (zie colofon-bestuur)

Nieuwsbrief februari 2024

  Beste landgeitenfokkers en andere liefhebbers, Op woensdag 20 maart 2024, 20.00 uur houden wij onze ledenvergadering 2024 bij Pyt de Boer op Nij Wybranda, Singel 3, 8635 MK te Boazum. Het belooft een bijzondere vergadering te worden omdat Albert Thalen na maar liefst 32 jaar te kennen heeft gegeven dat hij als bestuurslid/secretaris wil aftreden!  Albert heeft zich in die lange periode met hart en ziel ingezet voor de landgeitenclub, zowel regionaal als landelijk en verdient naar onze mening … Lees meer

Kerstkleurplaat uitslag

Zeven (klein) kinderen hebben de door Janneke gemaakte kerstkleurplaat ingestuurd. Wij vonden dat ze alle zeven goed hun best hadden gedaan en dus hebben ze alle zeven een prijsje gekregen: een 3D houten geitenpuzzeltje.

Ferslach Flaeijelfeest Nijehoarne

Ferslach Flaeijelfeest Nijehoarne. Op sneon 30 septimber wie de Lângeit wer mei in stand en geiten oanwêzich op de Flaeijelfeesten yn Nijehoarne by it Hearrenfean. Sûnt in jier as fjouwer, fiif steane wy as Lângeitfokkersklup Fryslân op it grutte evenmintenterrein mei ús Lângeiten. Jan Bakker hie in pracht bok fan oardeljier en trije knappe geiten mei. In moaie presintaasje fan ús ras. Efter de tafel Albert Thalen, Pieter Visser, Jan Bakker en ûnderskreaune Pyt.                De geiten krigen alle … Lees meer

Verslag jubileum keuring 19 aug jl. te Harkema

Verslag Landgeitenkeuring te Harkema d.d. 19 aug 2023. Op zaterdag 19 augustus 2023 hebben wij onder ideale weersomstandigheden voor het 25ste jaar onze landgeitenkeuring bij de Spitkeet in Harkema gehouden. Het was vooraf even spannend, want er werd zeer warm weer en onweersbuien voorspeld. De warmte konden we ondervangen dankzij de  voortreffelijke medewerking van de Spitkeet. We mochten de opstelling van de dieren en de keuringsringen aanleggen in de fruitbomen hof: knus en lekker in de schaduw van de appel- … Lees meer

Jeugdrubriek bij de keuring in Harkema op 19 aug 2023

Ter gelegenheid van 25 jaar keuring bij de Spitkeet in Harkema organiseren wij een jeugdrubriek tijdens de keuring op 19 augustus 2023. Het is de bedoeling dat de combinatie kind en geit centraal staat. De geit wordt dus in deze rubriek niet gekeurd. De jeugdrubriek is voor kinderen tot en met 15 jaar en zij mogen zelf bepalen of zij met een lam of volwassen geit de ring in gaan. De (groot-)ouders bepalen of het dier geschikt is om met … Lees meer

25 jaar landgeiten keuring bij de Spitkeet in Harkema

Op 19 augustus 2023 houden wij, de Lângeiten Fokkersklup Fryslân, onze jaarlijkse keuring bij de Spitkeet te Harkema. Dat is voor de 25ste keer: een jubileum dus. Het leek ons daarom een goed idee om aan deze dag een feestelijk tintje te geven.  We zullen in navolging van het succes in Oldebroek een jeugdrubriek ‘Voorbrengen’ organiseren. In die rubriek kunnen jongeren wel of niet verkleed een geit of bok op feestelijke wijze voorbrengen of een kunstje laten doen. (Let wel: … Lees meer

Stallentocht Regio West-Nederland 17 juni 2023

Op zaterdag 17 juni 2023 hield de Regio West-Nederland tezamen met de regio Fryslân onder schitterende weersomstandigheden een stallentocht in Noord-Holland. Er waren ca 28 deelnemers waarvan ca de helft (13 pers) leden waren van de Friese club. De start met koffie en een bokkenpoot was bij Veno-stalinrichting in De Goorn. Na een korte inleiding door directeur Veld kregen we een rondleiding door het bedrijf. Veno is opgericht in 1991 en produceert allerlei materialen, attributen (behandelingsapparaten), stalinrichting, hekwerk e.d. voor … Lees meer

1 2